Titulek stránky

Book about the English
circus director Gerry Cottle

A world of circus
History of Gerry Cottle's circus
Kniha o britském řediteli
a jeho cirkusu Gerry Cottle

A world of circus
Historie Gerry Cottle's circus
 • 212 pages
 • 1150 pictures of circus,
  people, show, posters,
  flyers and many more

   
 • Volume 1: 1970-1990
 • Volume 2: 1990-2015
  Volume 2 for sale in 2016
 • 212 stran
 • 1150 fotografií cirkusu,
  lidí, programu, plakátů,
  letáčků a mnoho dalších

   
 • Část 1: 1970-1990
 • Část 2: 1990-2015
  Část 2 v prodeji od 2016
The price is 49,95 Euro
+ 10 Euro postage in Europe
Cena výtisku 49,95 Euro
+ 10 Euro poštovné
   
info@circusbooks.eu
L.Bedijn@kpnplanet.nl
     


 

TOPlist