Titulek stránky

 

 

Čestně prohlašujeme, že nejsme podnikatelským subjektem, ani nic s tím spojeného. Stránky o cirkusech provozujeme pouze jako volnočasovou aktivitu coby koníček bez jakýchkoliv příjmů. Zároveň zdůrazňujeme, že zde zveřejnění fotografie jsou publikovány se svolením všech účinkujících, ředitelů a majitelů všech zde přítomných evropských cirkusů. Děkujeme za pochopení. 

We honestly declare that we are not a business entity or anybody associated with it. Pages about circuses are used only as a leisure activity as a hobby without any income. At the same time, we emphasize that the publication of the photographs is published with the consent of all the performers, directors and owners of all European circuses present. Thank you for your understanding.

Wir erklären ehrlich, dass wir keine Geschäftseinheit sind und auch nichts damit verbunden sind. Wir betreiben Zirkus nur als Freizeitaktivität als Hobby ohne Einkommen. Gleichzeitig betonen wir, dass die Veröffentlichung dieses Fotos mit der Erlaubnis aller Darsteller, Direktoren und Besitzer aller hier vertretenen europäischen Zirkusse veröffentlicht wird. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

TOPlist