Eötvös Susy Cirkusz

Titulek stránky


    Příběh rodiny Eötvös začíná od jara roku 1894, kdy odcestovala česká cirkusová rodina s cirkusem Winiczky do Maďarska.  V rodině byla krásná dívka Johanna, která oslnila široké publikum jako jezdkyně na koni. Jednou představení navštívil muž ze šlechtické rodiny, Ferencz Báró Eötvös. Přes nesouhlas jeho rodičů utekl za svou láskou do cirkusu.

    Jedním ze současných pokračovatelů cirkusové dynastie je Susy Eötvös, která po rozdělení od bratra Lóranda Eötvös vyjela se svým cirkusem poprvé v roce 2019 ve spolupráci s italským Circo di Mosca, který používal pro maďarské turné právě jméno Eötvös. O rok později na druhou sezónu 2020 již vyjíždí tento podnik se svým vlastním vybavením a velkým programem vyprávějící historii její rodiny.

 

Fotogalerie

   
 
Facebook profile
eotvoscircus
 
Instagram profile
eotvoscirkuszbysusy
 
Website
www.eotvoscirkusz.com
   

 

History 2020

    Program sezóny 2020 s názvem ''Historie" vypráví příběh rodiny Eötvös, který se datuje sice od roku 1894. Ovšem úplně první podnik s hrdým jménem Eötvös Cirkusz založil Nándor Eötvös v roce 1920, který byl aktivní až do roku 1964. Válečné období druhé světové války i samotné znárodnění cirkusu komunistickou stranou a mnoho dalších historických událostí znázorňují všichni účinkující za pomocí bohaté zvukové i obrazové projekce v historických kostýmech.

    Cirkusové divadelní představení doplňuje kromě samotné rodiny Eötvös další významné maďarské dynastie jako například Picard, Richter, Váradi, Konyot a Donnert se svou akrobacií na koních, kteří získali bronzové ocenění na cirkusovém festivalu v Monte-Carlo. Živý zpěvácký doprovod zajišťuje Lili Konyot. V předním stanu je umístěné muzeum s dobovými kostýmy a fotografiemi rodiny Eötvös.  

 
 
History 2020 Duó Dia - silová akrobacie
   
Duo Tony - balet na koni Christofer Eötvös - Illuzionista
   
Duo Richter - volný výcvik pudlů Elizabeth Axt - akrobacie na trapéz
   
Eötvös group - temperamentní tanečníci Lily Picard - vzdušná akrobacie
   
Nandor Varadi - tempo žonglér Ewa Váradi - nožní žonglér antipod
   
Diana Boiachin - akrobacie na čínské tyči Elizabeth Axt - ekvilibristika
   
Donnert Csoport - skákači na koních David & Ancsa Konyot - celovečerní klauni
   
   

Zajímavosti

Druhá soukromá sezóna 2020 První sezóna s Circo di Mosca 2019
   
Cirkusová pokladna z boku transportu Fotografie rodiny Eötvös v předním stanu
   
Dobové kostýmy z vystoupení Originální rekvizity z vystoupení
   
Hlavní vchod pro účinkující Vnitřní interiér dvoustožárového stanu