Team photography

Titulek stránky

   Pár snímků z prvního společného fotografování celého kolektivu, které se spontánně uskutečnilo během mé první sezóny v Levicích roku 2016. Bohužel, následující rok se již žádné společné fotografování nekonalo. Ovšem během první sezóny naštěstí s cirkusem Aleš cestoval italský drezér Elvis Errani se svými rodiči a třemi sloními dámami jménem Baby, Mala a Jumba, což dalo za následek pořízení, několika snímků společně s těmito majestátními zvířaty. Další sezónu 2017 se program skládal zejména z rodinných příslušníků pokrevní linie Alešových a Lánikových. Angažovaným artistou byl ukrajinský umělec Yuriy Antoniv, kteřý předváděl akrobacii na trampolíně a se vou partnerkou navíc i akrobacii na šálách.